Afrodite
Vandkunst og skulpturer

Vandkunst

Et godt indeklima - giver tilfredse medarbejdere!

Hvis vi stiller spørgsmålet hvad et sundt indeklima er, vil det være svært at besvare. Er det et spørgsmål om ionbalance? – om luftudskiftning? – eller er svaret meget mere komplekst?

Støj-stress

De moderne åbne kontorlandskaber er positive på mange måder, men giver problemer i form af forhøjet stress-niveau hos de ansatte. Dette skyldes at der er mange mennesker samlet i samme rum. Derudover vil lyden fra de mange edb anlæg, støj fra ventilationssystemer og telefoner, altid kunne høres. Støj-stress kan man kalde det.

I mange tilfælde vil lyden af vandet ”lægge sig som en hinde” hen over støjen, så det er den afstressende lyd af vandet som fanger øret i stedet for.

Vandets afstressende virkning

Vand på kontoretVandet i en vandtrappe bevæger sig i en rytmisk svingende bevægelse fra skål til skål. Denne rytmiske bevægelse giver en blid lyd, som på de fleste mennesker virker meget afstressende. Vandgennemstrømningen i vandtrapperne kan reguleres, så lyden tilpasses det rum vandtrapperne er opstillet i. Er der mange mennesker der arbejder i et rum, kan lyden fra vandet for eksempel være højere, end hvis der er få mennesker tilstede. Jeg kan så at sige ”skræddersy” lyden til bestemte rum.

Elektro-smog er et andet almindeligt fænomen i kontorer. Den elektriske udstråling fra edb anlæg og andre elektriske apparater kan have en negativ indvirkning på det menneskelige velbefindende. Også her spiller lyden fra vandet ind, idet den så at sige går i interferens og derved blødgør elektro-smogén.

Luftfugtighed og støvbinding

Den rytmiske pulsation der opstår i vandet på grund af vandtrappernes specielle udformning danner til stadighed mikroskopiske vanddråber i luften, som fanger støvet i luften. Vanddråberne er svære at se med det blotte øje – men de er der. Derved forøges luftfugtigheden. Vandet i vandtrapperne tvangsfordampes ikke, da det har samme temperatur som den omgivende luft, men fordamper naturligt – stærkt i tør luft og aftagende med stigende luftfugtighed.

Luft, blæst igennem ventilationssystemer, mister sin naturlige balance. Hvis det er muligt at lade indblæsningsluften blæse hen over vandtrapperne, vil indeklimaet forbedres væsentligt.

Moderne kontorlandskaber - oase eller ørken?

KontorModerne kontorer er på grund af deres udformning i stål og glas meget smukke, men som arbejdsområde virker de golde, og har mere karakter af ørken end af landskab.

I ørkenen søger man mod ”oaserne” – og i en oase er der vand og frodighed. Uden vand – ingen oase – og uden vand intet liv. 

Ved at tilføje kontorerne en oase i miniformat rammer vi nogle strenge i menneskers sind, nogle dybe lag af erindring om de glæder vi har ved at være ved vandet. Det er både erindringer fra barndommens land, ferie, fritid, og glæden ved at være i naturen. Hukommelsen ligger dybt i os, og vi oplever en spontan afslapning ved mødet med vandelementet; - ”genkendelsens glæde” kan vi kalde det.

Højre og venstre hjernehalvdel

En af grundene til at vi slapper af når vi lytter til vandet er forenklet set, følgende: 

Venstre hjernehalvdel bearbejder: Logik, matematik, videnskab, analyse, sprog etc.

Højre hjernehalvdel bearbejder: Musik, intuition, fantasi, kunst, etc.

I de fleste menneskers arbejdsliv og hverdag er der en klar overvægt i brugen af venstre hjernehalvdel. Vi skal forholde os logisk analyserende til et utal af opgaver og indtryk, og dette gør at vi i løbet af dagen bliver ukoncentrerede – og dermed falder effektiviteten og arbejdsglæden. Når vi hører lyden af vand kommer vi ind i en afslappet tilstand, hvor stressniveauet bliver sænket og den dominerende analytiske venstre hjernehalvdel slapper af. Vi bliver mere nærværende og der sker automatisk en udligning således at den højre hjernehalvdel bliver aktiveret og forholdet mellem de 2 hjernehalvdele afbalanceres, - vi åbner for den kreative side. Man kan sige at vi bliver effektive på en kreativ måde. 

Udbrændthed

Den moderne hverdag stiller store krav til vore evner. Vi skal modtage og holde styr på et utal af ting. Vores bevidsthed er meget fokuseret på disse udefra kommende informationer. Ja, nogle er ligefrem så fokuserede på hvad der rører sig i tiden, at de er konstant beskæftiget med at holde sig orienterede – de såkaldte radar-mennesker. Denne høje mentale belastning, som vi efterhånden opfatter som normal, tapper os for vor livsenergi, og vi risikerer at blive ”udbrændte”.

Bløde værdier

De bløde værdier som naturen og vandet er indbegrebet af, hjælper os til at genetablere kontakten til vort indre følelsesliv, så vi bliver bedre i stand til at tackle arbejdslivets stress.