Afrodite
Vandkunst og skulpturer

Vand som rekreativ og kunstnerisk ressource

Købmandsskolen i ÅrhusGenbrug af vand er i dag højt prioriteret ud fra et ressourcemæssigt og økologisk synspunkt, men der er ingen tvivl om at forholdet til vand er påvirket meget af tekniske og økonomiske hensyn. I mange byfornyelser, hvor man af økologiske årsager opsamler regnvand, er det oplagt at tage hensyn til vandets rekreative værdier og skabe oaser eller åndehuller, om man vil, hvor også det kunstneriske er medspiller.

Vandet har som rekreativ ressource været brugt i byerne i umindelige tider og som regel har brugen været kædet sammen med et kunstnerisk udtryk - i springvand, i fontæner, vandkanaler eller lignende. Går man på opdagelse i gamle bydele, må man erkende, at den lydmæssige side af vandets tilstedeværelse er en stor del af helhedsindtrykket. Det må man ikke glemme når der iværksættes byfornyelse og sanering af gamle bydele. Det er væsentligt at vandets rekreative værdi bliver opprioriteret i vor fortravlede tid.

Her, på Købmandsskolen i Århus, bliver regnvandet fra skolens tag opsamlet og recirkuleres igennem de store flowforms og hvirvelbassiner som er skabt specielt til denne vandhave. Vandet er et stemningsskabende element i det åbne haverum.

 

Købmandsskolen i ÅrhusVandelementet er et gennemgående tema på Købmandsskolen både ude og inde.

Her ses atrium-rummets stille fontæne, der afslutter vandhaven indendøre. Bagest i billedet anes begyndelsen på vandhaven.