Afrodite
Vandkunst og skulpturer

Sansehaver

På hjem for senil demente, hjem for autister, hjem for psykisk syge m.fl.

Rytmen i vandet giver ro i sjælen

Bo-enheden for demente på Vejlby Lokalcenter har en Sansehave, der dagligt kommer centerets demente til gavn, fortæller Bo-enhedens daglige leder, Birgitte Clausen og hun siger videre:

”Vi har bemærkelsesværdige erfaringer med en vandtrappe. Vandtrappens konstruktion og lyde mindsker og afleder den rastløshed mange demente lider af".

På et hjem for psykisk og fysisk handicappede erfarede de, at hvis beboerne blev meget urolige og kede af det, hjalp det at lægge dem hen ved siden af vandtrappen. Lyden af vandet taler til sanserne og skaber ro både på det fysiske, men også på det psykiske plan.

Vand er erindringens element

Den blide, rytmiske lyd fra vandet i vandtrapperne påvirker de fleste menneskers vejrtrækning på en positiv måde. Den bliver dybere og roligere. Med en dybere og roligere vejrtrækning bliver vi mere nærværende og opmærksomme, og dermed får stress og angst sværere ved at dominere vores sind.