Afrodite
Vandkunst og skulpturer

Velvære og kunst

Giv dig selv et indre spa-bad.

Water-relax/power-nap-chair.

Vandets evne til at harmonisere dine hjernehalvdele

En af grundene til at vi slapper af når vi lytter til vand er vandets evne til at synkronisere højre og venstre side af den menneskelige hjerne.

Det er blevet påvist at vi bruger de 2 hjernehalvdele til forskellige formål:

Den venstre side af hjernen er den logiske side og arbejder med matematik, videnskab, analyse og sproglige færdigheder.

Den højre side er den kreative del, der bliver brugt når vi arbejder musisk; her "bor" vores intuition, fantasi, kreative og kunstneriske evner.

Størstedelen af vores arbejdsliv er præget af job og opgaver der konstant kræver at vi bruger vores venstre hjernehalvdel.

Som en konsekvens af dette sker der en signifikant ubalance til fordel for den venstre hjernehalvdel i forhold til den højre. Dette skaber en uligevægt i brugen af de 2 hjernehalvdele. Den voldsomme mentale belastning som vi i den moderne verden opfatter som "normal", tapper os for energi og således ser vi et stigende antal mennesker der får stillet diagnosen "udbrændt".

Hvad kan vi gøre ved det?

Når vi lytter til den rytmiske lyd fra vandet i en vandtrappe, slapper vi af, stress niveauet bliver sænket, og den dominerende analytiske venstre side af vores hjerne slapper også af. Den meditative lyd fra vandet gør os nærværende, og der sker automatisk en udligning mellem hjernehalvdelene. Den højre side af hjernen blive stimuleret af lyden af vandet, og forholdet mellem de to sider af hjernen bliver afbalanceret. Vandet giver os mulighed for at åbne op til vores kreativitet.

Mit mangeårige arbejde med vand, kunst og lyd og hvorledes en vandkunst er i stand til at forøge vores velvære i radikal grad, fik mig til at arbejde med at udvikle en stol, som jeg kalder WATER-RELAX.

Jeg deltog i en udstilling og konference: "Health and Design", på Hotel Hilton, Frankfurt.

Som navnet siger drejede konferencen sig om hvorledes man, ved at lave et smukt  og æstetisk design, kan gøre mennesker der er indlagt, eller opholder sig på plejehjem eller lignende, hurtigere raske.

Konferencens foredragsholdere førte videnskabelige beviser for deres påstande om hvorledes et smukt design påvirker vores velbefindende. Det drejede sig om undersøgelser på bl.a. hospitaler, plejehjem, hjem for handicappede, almindelige kontorer m.m. Effekten af et smukt design var målbar!

Som nævnt under afsnittet Bedste venteværelse kommer oplevelser af vand ind på 1. pladsen, når man beder patienter om at definere hvad de føler størst velvære ved.

For mig at se, er der en rød tråd der går gennem vores oplevelse af vandelementet: - Ung eller gammel - syg eller rask - det er natur-helbredelse! Det gør os godt!